PHAM CHAT NGUOI THAY

12 Jun

Thế giới quan khoa học

Trong phẩm chất nhân cách của người thầy, trước hết phải có thế giới quan khoa
học. Đây là yếu tố quan trọng trong cấu trúc nhân cách, nó không những quyết
định niềm tin chính trị mà còn quyết định cả hành vi, cũng như ảnh hưởng của
người thầy với học sinh.

Thế giới quan của người thầy là thế giới quan của Mác – Lênin, bao hàm những
quan điểm duy vật biện chứng về các quy luật phát triển của tự nhiên, xã hội và
tư duy, được hình thành dưới nhiều ảnh hưởng khác nhau. Đó là trình độ học vấn
của người thầy giáo; là việc nghiên cứu nội dung giảng dạy (ví dụ: qua toán học
thì phải thấy được sự phụ thuộc hàm số giữa các đại lượng, văn học thì thấy
được ý nghĩa của điều kiện vật chất trong đời sống xã hội đến sự hình thành hệ
tư tưởng của tác giả và giá trị tinh thần của tác phẩm); là ảnh hưởng của toàn
bộ thực tế đất nước (kinh tế, khoa học, văn hóa, nghệ thuật…); là do việc
nghiên cứu triết học…

Thế giới quan của người thầy chi phối nhiều mặt hoạt động cũng như thái độ của
người thầy đối với các mặt hoạt động đó, như việc lựa chọn nội dung và phương
pháp giảng dạy và giáo dục, việc kết hợp giữa giáo dục với nhiệm vụ chính trị
của xã hội, cũng như phương pháp xử lý và đánh giá mọi biểu hiện của tâm lý của
học sinh.

Tóm lại, thế giới quan của Mác – Lênin là kim chỉ nam giúp người thầy đi tiên
phong trong đội ngũ những người xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng niềm tin
cho thế hệ trẻ và chống mọi biểu hiện của tư tưởng xa lạ.

Lý tưởng đào tạo thế hệ trẻ

Lý tưởng đào tạo thế hệ trẻ là hạt nhân trong cấu trúc nhân cách của người thầy
giáo, là “ngôi sao dẫn đường” và có ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân
cách học sinh; lý tưởng đào tạo thế hệ trẻ của người thầy biểu hiện bằng niềm
say mê nghề nghiệp, lòng yêu trẻ, lương tâm nghề nghiệp, sự tận tụy hy sinh với
công việc, tác phong làm việc cần cù và trách nhiệm, lối sống giản dị và thân
tình. Chúng tạo nên sức mạnh giúp người thầy vượt qua mọi khó khăn về tinh thần
và vật chất, hình thành nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam; lý tưởng đào tạo thế hệ trẻ được hình thành và phát triển từ một quá
trình hoạt động tích cực trong công tác giáo dục.

Lòng yêu trẻ

Lòng yêu trẻ là một trong những phẩm chất đạo đức cao quý của con người, là một
phẩm chất đặc trưng trong nhân cách người thầy mà tập trung là sự nhiệt tâm,
thái độ ân cần và chu đáo.

Lòng yêu trẻ của người thầy được thể hiện qua các biểu hiện: cảm thấy sung
sướng khi được tiếp xúc với trẻ; có thái độ quan tâm đầy thiện ý và ân cần đối
với trẻ, kể cả em học kém và vô kỷ luật; giúp đỡ học sinh bằng ý kiến hay hành
động thực tế một cách chân thành và giản dị. Không bao giờ có thái độ phân biệt
đối xử, dù có những trẻ chưa ngoan và chậm hiểu; tuy nhiên, lòng yêu trẻ của
người thầy không thể pha trộn với những nét ủy mị, mềm yếu và thiếu đề ra yêu
cầu cao và nghiêm khắc đối với trẻ mà ngược lại. Tóm lại, thành công của người
thầy bắt nguồn từ một thứ tình cảm vô cùng sâu sắc, đó là tình yêu trẻ.

Lòng yêu nghề (yêu lao động sư phạm)

Lòng yêu trẻ và yêu nghề gắn bó chặt chẽ với nhau, lồng vào nhau. Càng yêu trẻ
bao nhiêu càng yêu nghề bấy nhiêu. Không có lòng yêu trẻ thì khó tạo ra cho
mình những động lực mạnh mẽ để phấn đấu vì sự nghiệp giảng dạy, vì lý tưởng
cách mạng. Người thầy phải luôn nghĩ đến việc cống hiến vì sự nghiệp đào tạo
thế hệ trẻ: Trong công tác giảng dạy và giáo dục, họ luôn làm việc với tinh
thần trách nhiệm cao, luôn cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy, không tự
thỏa mãn với trình độ hiểu biết và tay nghề của mình, luôn tìm hiểu và sáng
tạo, có niềm vui khi tiếp xúc với học sinh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: